آشنایی با گیربکس دابل کلاچ

افراد کارشناس فرق بین خرید خودرو فروش خودروهای دوکلاچه ومعمولی را مى دانند , در یک سیستم معمولی راننده با فشار دادن پدال کلاچ و به کارگیری از اهرم دست دنده , دنده را ردوبدل مى نماید و در سیستم خود کار با فایده از چند کلاچ و یک مبدل گشتاور و چرخ دنده هاى سیاره اى کلیه عملیات بده بستان دنده انجام مى شود . سیستم دیگرى مابین این دو موجود هست که ترکیبى از بهترین ویژگى هاى هر دو سیستم را آماده مى نماید . این سیستم انتقال قدرت دو کلاچه است که به آن , سیستم انتقال توان شبه خود کار , سیستم دستى فارغ از کلاچ یا این که سیستم انتقال توان مکانیکی خودکار شده هم گفته مى شود .

در اتومبیل هاى مسابقه ای بهره از سیستم هاى شبه اتوماتیک مانند گیربکس دستى همیشگی است ولی در خرید خودرو فروش خودروهاى معمولى تکنولوژى نسبتا جدیدى است .

در این گفتار ضمن یاد دادن طرز تلاش سیستم انتقال اقتدار دو کلاچه , آن را با سیستم هاى دیگر مقایسه خواهیم کرد همینطور نیاز سیستم انتقال قدرت آینده را بررسى خوا هیم کرد . سیستم انتقال دو کلاچه کار دو گیربکس مکانیکی را با نیز انجام مى دهد . براى درک بهتر این مورد خوبتر است طریقه عملکرد گیربکس معمولى را مرور کنیم . وقتى راننده مى خواهد مبادرت به تعویض دنده نماید , آغاز می بایست پدال کلاچ را بفشارد . در این سیستم کلاچ ارتباط میان خرید خودرو فروش خودرو و گیربکس را جدا مى نماید و از انتقال قدرت به چرخ ها جلوگیرى مى نماید آن‌گاه راننده با دست , دنده موضوع مناسب را تعیین مى نماید . در‌این سطح رینگ دندانه داری به نام بدور دو چرخ دنده را هماهنگ می نماید . این اجزا , مکانیزم های هماهنگ – فروش خودرو هیرسا – کننده به دور نامیده مى شوند . این مکانیزم دنده ها را گذشته از اینکه با هم سرگرم شوند هم سرعت مى نماید تا از خرد شدن چرخ دنده ها جلوگیرى شود . وقتى که چرخ دنده تازه سرگرم شد راننده پدال کلاچ را رها مى کند . با این کار مجدد خرید خودرو فروش خودرو به گیربکس وصل مى شود و نیرو مجددا به چرخ ها منتقل مى شود . پس در یک سیستم انتقال توان معمولى جریان دائمى قدرت از خرید خودرو فروش خودرو به چرخ ها وجود ندارد . انقطاع و وصل شدن جریان قدرت پدیده اى را به نام torque – interrupt یا این که – shift shock شوک ناشی از تعویض دنده – بوجود مى آورد . در صورتی راننده کار آزموده نباشد سرنشینان خرید خودرو فروش خودرو درضمن تعویض دنده به جلو و به عقب پرتاب شده و تکان های شدیدی به آنان وارد میگردد که مطلوب نیست . یک گیربکس دو کلاچه از دو کلاچ بهره مى کند و در عین حال پدال کلاچ ندارد , کنترلرهاى الکترونیکى و هیدرولیکى پیچیده اى کلاچ ها را در اختیار گرفتن مى نمایند در سیستم انتقال اقتدار خودکار نیز نوع است . در DCT – سیستم انتقال قدرت دو کلاچه – کلاچ ها غیر وابسته از نیز عمل مى نمایند . یک کلاچ چرخ دنده هاى فرد را در دست گرفتن مى نماید و دیگرى چرخ دنده هاى زوج . با به کارگیری از این‌شیوه دنده سوای انقطاع جریان نیرو از خرید خودرو فروش خودرو به چرخ ها بده بستان مى شود . این سیستم به شکل ذیل فعالیت مى نماید :

رانندگان مى توانند وضعیت اتومات کامل را براى خرید خودرو فروش خودروی خویش تعیین نمایند و تمام وظیفه‌های بده بستان دنده را به کامپیوتر محول کنند . در این‌حالت رانندگى بسیار شبیه به رانندگى با به DCT خرید خودرو فروش خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک است چون ترتیب یک چرخ دنده را مشغول و دیگرى را از تضارب خارج مى نماید . این امر سبب کاهش شوک ناشی از بده بستان دنده – shift shock – میگردد . کلیدی تر از همه تعویض دنده تحت نیرو انجام مى گیرد . یعنى یک جریان اقتدار ثابت و استوار میان خرید خودرو فروش خودرو و چرخها همواره وجود خواهد داشت . مکانیزمی متشکل از دو شفت با جدا کردن چرخ دنده هاى شخص و زوج تمام مورد ها فوق را ممکن مى سازند . در‌پی راجع‌به این دو شفت توضیح خواهیم بخشید .

یک شفت دو قسمتى در مرکز DCT قراردارد . مغایر گیربکس هاى معمولى که همه چرخ دنده ها روى ورودى قرار دارا‌هستند , DCT یک شفت چرخ دنده هاى زوج و فرد را بوسیله دو شفت ورودى از هم غیر وابسته مى نماید . شفت خارجى به صورتى شکاف شده که محفظه اى را براى شفت داخلى فراهم مى کند و شفت داخلى در آن قرار مى گیرد . شفت خارجى به چرخ دنده هاى دو و چهار وصل است و شفت داخلى به چرخ دنده هاى اول , سوم و پنجم متصل است .

که یک کلاچ چرخ دنده هاى دوم و چهارم را در دست گرفتن مى کند و کلاچ دیگر به صورت جداگانه چرخ دنده هاى اول , سوم و پنجم را در اختیار گرفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *